Mustafa Ali Yanık

Dolgu & BT

BT Nedir?
Yüz ve boyun bölgesi kırışıklıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Aynı zamanda bu amaçla kullanılan ilacın ticari ismi ve ‘’BT’’den elde edilen bir bakteri toksinidir. 

Kırışıklıklar, aynı ifadenin binlerce kez tekrarlanması nedeniyle cilde kazınmış olan çizgilerdir. Kırışıklıklara “ifade-mimik çizgileri” veya şekilleri nedeniyle “kaz ayakları” da denir. Kırışıklıkların nedeni cilt altındaki kasların uzun süreli kasılmalarıdır. Bu protein uygulandığı bölgedeki kasların rahatlamasını ve  belli bir süre için cildin gerginleşmesini sağlar. Sadece uygulandığı kas düzeyinde etki gösterir, uygulama bölgesinin dışında etkileri bulunmaz.

BT Yılan Zehiri midir?
Kesinlikle hayır. 

Hangi Bölgelere Uygulanır?

 • Göz kenarında oluşmuş olan kazayağı kırışıklıklarına, 
 • Zamanla düşmüş olan kaşlarına
 • Alın bölgesi kırışıklarınna,
 • Üst dudak kırışıklıkların,
 • Boyun bölgesi kırışıklıklarına 
 • Terlemeyi önlemek amaçlı koltuk altına 

uygulanmaktadır.

Kimlere Uygulanır?
En iyi sonuç alan hasta grubu, doğru zamanda, doğru uygulama yapılan hastalardır. Gereğinden önce ve genç yaşta yapılan uygulama, kırışıklıklar yeteri kadar belirginleşmediği için, sonrasında hastayı memnun edecek farkı hissettirmeyecektir.
Gereğinden ileri yaşta ve kırışıklıkları çok ilerlemiş, derinleşmiş hastalara ise; sadece BT istenilen verim elde edilemeyebilir. Bu hastalar ayrıntılı muayene edilerek hem BT, hem de diğer yöntemler hakkında mutlaka bilgilendirilmelidir.

Nasıl Uygulanır?
Çok ince uçlu özel bir iğne yardımı ile birkaç noktadan kas içine enjekte edilir. Uygulama esnasında hastayı rahatsız eden bir ağrı şikâyeti oluşmaz. Yine de isteğe bağlı olarak uygulama öncesi ağrı kesici krem uygulanabilir. 

Uygulama Ne Kadar Sürer?
Uygulama ortalama olarak 10-15 dakika sürer.

Uygulama Ne Kadar Kalıcıdır?
Uygulamanın etkisi 2-3 gün sonra görülür ve 15. günde maksimum seviyeye ulaşır. Etki süresi ortalama 4 aydır, 6. ayda ise tamamen ortadan kalkar.

Terlemeyi önleyici amaçlı kullanıldığında ise etki süresi daha uzundur.

Aşırı Terlemeye Karşı BT Uygulaması
Aşırı terleme kozmetik bir sorun olmaktan ziyade, bir sağlık sorunu olarak değerlendirilmektedir. Aşırı terlemeyi engellemek için birçok yöntem denense de, fazla başarı elde edilememektedir. BT uygulaması ise, ter bezlerinde aşırı terlemeye yol açan lifleri bloke ederek, aşırı terlemeyi azaltmak veya durdurmak konusunda etkili olabillektedir. Etkisi 6 ile 12 ay arasında sürmektedir. Aşırı terleme güvenli ve deneyimli ellerdeBT uygulamasıyla kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir. 


Yan Etkisi Var mıdır?
Estetik amaçlı olarak çok az miktarlarda kullanıldığı için, doğru uygulama sonrasında istenmeyen bir etki görülmez. Nadiren uygulamadan sonra geçici baş ağrısı görülebilir.

Bu konuda eğitim almış ve deneyimli bir uzman tarafından yapıldığında riski yoktur. 

Estetik Dolgu Uygulaması Nedir, Kimlere ve Hangi Bölgelere Uygulanır?
Genellikle yüz bölgesinde zamanla birlikte oluşan kırışıklık ve çökmelerin giderilmesinde kullanılır. Bu kırışık ve çökmeler, azalan destek maddelerine bağlı olarak oluşur. Özellikle  ağız köşesi sarkmalarında, burun kenarlarındaki kırışıklıkların giderilmesinde, elmacık kemiklerinin dolgunlaştırılmasında, dudakların dolgunlaştırılmasında ve kontürünün belirginleştirilmesinde estetik dolgu uygulamaları ilk tercihtir. Mimiklere bağlı kırışıklıklar, alın ve göz kenarı bölgesi kırışıklıklarında uygulanan BT sonrası istenilen sonuç alınamamışsa, estetik dolgu uygulaması da tedaviye ilave edilir.

Dolgu maddesi olarak hyaluronik asit ve hastanın kendi yağ dokusu kullanılmaktadır. Hastanın kendi yağ dokusu uygun yerlerden alınıp, gerekli işlemlerden geçirilip, gerekli yerlere iğne ile enjekte edilir.


Yüz dışında, vücut bölgelerinde de estetik dolgu uygulanabilir.

 • Göğüslerin dolgunlaştırılmasında, 
 • Kalçaların dolgunlaştırılmasında, 
 • Kaza veya başka sebeplerle vücutta oluşmuş doku kayıplarının giderilmesinde, 
 • Daha önceden liposuction yapılmış ve bazı bölgelerinde çökmeler oluşmuş hastaların tedavisinde
 • Boyundaki çizgilerin giderilmesinde estetik dolgu uygulamasına başvurulmaktadır.


Enjeksiyondan 30 dakika önce lokal anestezi uygulanır, çok ince iğne yardımı ile cilde enjekte edilir, uygulama süresi ortalama 10-20 dakika sürer. Tedavi basit ve güvenlidir, sonuçları hemen görülür.

Geçici dolguların etkisi 6-12 ay sürerken, kalıcı dolgularınki 2 yıldan 10 yıla kadar değişebilir.